Sekiler Köyü

Köyümüzdeki Mevcut Soyadlar

SEKİLER KÖYÜ (SLAYT)

 1.SEKİLER KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 • Sağlık Ocağı   (Var/Faal)
 • İlköğretim Okulu   (Var/Faal)
 • Su Şebekesi   (Var/Faal)
 • Kanalizasyon   (Var/Faal)
 • Ptt Şubesi   (Var/Faal değil)
 • S.S.Büyüksekiler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
 • S.S.Büyüksekliler-Küçüksekiler-Kargın Köyleri Sulama Kooperatifi 
 • 1 Adet Değirmen
 • 1 Adet Düğün Salonu
 • 1 Adet Orman Deposu
 • 1 Adet Şerit
 • 2 Adet Marangoz
 • 1 Adet Camii
 • 1 Adet Kahvehane
 • 2 Adet Bakkal
 • 1 Adet kooperatife ait süt alım tankı
 • 2 Adet Kömür ocağı 

–          ÖNGÜR MADENCİLİK –Yusuf ÖNGÜR

–          KÜFERBEY MADENCİLİK –Tahsin ÖNGÜR

 • Kastamonu İli Tosya İlçesi Büyük ve Küçük Sekiler Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği  Soğanlık-Kartal / İSTANBUL
 •  Kastamonu İli Tosya İlçesi Sekiler Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği   Çankaya / ANKARA

1.2. Yıllara Göre Sekiler Köyü Nüfus Durumu:

.                                                   Toplam                Erkek               Kadın

2010 Yılı nüfus sayımı           : 439                        210                  229

2009 Yılı nüfus sayımı           : 463                        220                  243

2008 Yılı nüfus sayımı           : 453                        223                  230

2007 Yılı nüfus sayımı           : 423                        201                  222

2000 Yılı nüfus sayımı           : 634

1997 Yılı nüfus sayımı           : 592

1.3. Muhtarlık :

             Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır. Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

2009    Hasan KÖPRÜLÜ

2004    Hüseyin ADALI

1999    Hüseyin ADALI

1994    Hüseyin ADALI

1989    Hamza ARI

1984    

1.4. Coğrafi Konum

             Büyük Sekiler Köyü Batı Karadeniz Bölgesinde Kastamonu İli, Tosya İlçesine bağlı 600-700 nüfuslu, tarih,  kültür ve tabiat zenginliklerinin buluştuğu şirin bir köydür. Kuzeyinde; Kınık Köyü, Kuzeydoğusunda; Küçük Kızılca ve Büyük Kızılca Köyleri, Doğusunda; Küçük Sekiler Köyü, Güneyinde; dağ (Kastamonu-Çorum-Çankırı sınırını oluşturur.), Güneybatısında; Kargın Köyü, Batısında; Murat Köyü, Kuzeybatısında; Sevinçören ve Bayat Köyleri ile çevrilidir.

Sekiler Köyü, Batı Karadeniz Bölgesinde, Kastamonu’ya bağlı olan Tosya ilçesinin tam güneyinde yer alır. İlçeye 14 kilometre uzaklıkta, yolu stabilize asfalttır. Köyün güney sınırı, Kastamonu-Çankırı sınırını oluşturur. Bu özelliği ile Çankırılılarla Kastamonulular arasında sosyal ve kültürel bağı sağlayan doğal ve kültürel elçilik görevini üstlenmiştir. Köyden başlayıp Çankırı sınırına kadar yaklaşık yirmi kilometrelik bir orman alanına sahiptir. Bu orman alanı doğu-batı yönünde de yaklaşık bu kadardır. Bu çok geniş alanda yaylalar, tahıl üretimi yapılan çiftlikler bulunur. Yaylalar sırasıyla Kışla, Çatak, Evkaya, Eğriçay, Akdaş, Düğmeli‘dir. Çiftliklerse Ahlatdağı, Kızılçukur, Karabatak ve Çukurören‘dir. Geniş orman alanı içinde doğal olarak oluşmuş Yeşil Göl ve Gök Göl ile baraj gölü olan Avarayayla Göleti vardır. Yeşil Göl ve Avarayayla Göleti yaz mevsiminde turistik bir hareket sağlamaktadır. Ormanlık alan oldukça engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Sekiler Köyü’nün kuzeyinde ise ekim-dikim alanı olan tarla, bahçe, bağlar bulunmaktadır. Buralar oldukça düz bir yapıya sahiptir.

Şekil 1. Sekiler Köyü ve yakın çevresinin fiziki haritası

1.5. Temel Geçim Kaynakları ve Ekonomik Durum:

Köy halkının temel geçim kaynağı tarım, orman ürünleri ve hayvancılıktır. Ekilir-dikilir alanlarda buğday, arpa, mercimek, nohut, şeker pancarı, fiğ, yonca, korunga, mısır gibi bitkiler yetiştirilir. Yetiştirilen bu ürünler ancak halkın ihtiyacını karşılar. Ticari bir getirisi yok gibidir. Yetiştirilen ürünlerden sanayi ürünü olan şeker pancarı halkın şeker ihtiyacını karşılayacak kadardır. Fiğ, yonca, korunga, mısır gibi ürünler hayvan besiciliğinde işlerine yaramaktadır. Yetiştirilen sebze ve meyveler az da olsa gelir getiren ürünlerdir. En azından para ile alınmamaktadır. Hatta uzun zamandır bazı aileler seracılık yaparak önemli ölçüde gelir elde etmektedir. Sekiler Köyü halkının en önemli geçim kaynağı orman ürünleridir. Köy, 18 Temmuz 1975 yılında bütünü ile bir kere daha yandı. Yangından önce köyde çok sayıda doğrama atölyesi ile tomruk dilme hızarı vardı. Bunların tümü bu yangında yandı. Bu olay köylünün yaşamında büyük bir tramvaya neden oldu. Ancak köy halkı büyük bir özveri ve yardımlaşma ile iki yıl gibi kısa bir sürede köyü modern biçimde yeniden inşa etti. Köyün bu kadar kısa sürede inşa edilmesinde en büyük etken devlet yetkililerinin en basta zamanın Tosya kaymakamı Metin Özkınay ve köy ihtiyar heyetinin büyük yardımları olmuştur. En büyük kaynak olan orman ürünleri köylüden hiç esirgenmemiştir. Günümüzde orman ürünleri, köyde yaşayanların en temel geçim kaynağı olmayı sürdürmektedir. Köyde bulunan orman deposu, köye günlük olarak gelir sağlamaktadır. Orman isçiliğinden emekli olan insanlar vardır. Halen mevsimlik işçi olarak orman işçiliğinde de çalışılmaktadır. Köyde birkaç doğrama atölyesi ile tomruk biçme hızarları çalışmaktadır

Köyümüzde hayvancılık önemli bir yere sahiptir. Sığır ağırlıklı olup, Simental, Montofon, Holstein ve bunların melezleri ile yerli sığırlar mevcuttur. Köyün temel geçim kaynaklarından hayvancılık uzun yıllardır besicilik, süt ve süt ürünleri olarak köylünün yaşamında önemli yer tutmaktadır. Besicilikten geçimini sağlayan ailelerin yanında günübirlik süt alım tankına süt vererek gelir sağlayan aileler de vardır. Bunlarla birlikte peynir, tereyağı, yoğurt gibi süt ürünleri ile geçinenler vardır. Köyün tarım alanı içinde bulunan iki kömür ocağı da köyün ekonomisine katkı sağlamaktadır. Buna mukabil ticaret ve zanaatkârlıkta geçim kaynağı olarak göze çarpmaktadır.

1.6. Sekiler Köyü’nün Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında tam bir bilgi yoktur. Ancak Sekiler Köyü bölge itibari ile çok eski bir yerleşim merkezidir ve ne zaman, kimler tarafından kurulduğu bilinmemektedir. Köyün tarih içindeki ilk yerleşim bölgesinin şimdiki yeri olduğuna dair bazı şüpheler vardır. Büyüklerimizden duyduklarımıza göre Sekiler Köyünün daha önceden yayla olarak kullanıldığı ve asıl köyün Devrez Hudutlarında olduğu, zamanla yazın sıcaklardan ve sineklerden bunalan köy sakinlerinin buraya yerleştikleri şeklindedir. Köyümüzün Kökeninin Türklerin Oğuz boylarına mensup oldukları sanılmaktadır. Bölgedeki diğer bazı köy isimlerinin Karkın, Kınık, Bayat gibi Türk isimleri olması, bölgeye yerleşen Türklerin Oğuz boylarına mensup olduklarını göstermektedir.

1.7.Jeolojik Yapı ve Jeomorfolojik Birimler

Sekiler Köyü ve çevresi yüzey şekilleri bakımından, çeşitliliklerin çok fazla gözlendiği bir
yöredir. Kabaca doğusunda Değirmen Çayı, batısında Kuru ve Sarı Çay yörenin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca bu yöre, üzerinde çok şiddetli depremlerin yaşandığı Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde yer alması sebebiyle, tektonik olarak da oldukça hareketli bir yöredir.

Şekil 2. Sekiler Köyü ve yakın çevresinin jeoloji haritası

1.8. İklim

Sekiler Köy alanı; iklim, yüzey şekilleri, bitki örtüsü, hâkim ekonomik faaliyetler, tarım
ve kültürel yapı gibi birçok doğal ve beşeri özellikler bakımından Batı Karadeniz ile Orta Anadolu arasında geçiş özelliklerine sahiptir. Geçiş kuşağında yer alması, yörenin özellikle arazi kullanımı açısından oldukça renkli bir görünüme sahip olmasına neden olmuştur.

Köyümüzde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Geçit tipi bir iklim egemendir (yarı karasal). İç Anadolu’ya göre yağış miktarı fazladır. Yaz mevsimi Karadeniz bölgesine göre daha sıcaktır. Azda olsa yağış alır.

1.9. Bitki Örtüsü

Sekiler Köyü’nün doğal bitki örtüsünü ormanlar, soğuğa dayanıklı ağaç türleri ile bozkırlar oluşturur. Bölgede genellikle deniz seviyesinden 400 m yüksekliğe kadar kızılçam, kızılağaç, ıhlamur, akçaağaç, 400 m ile 900 m arasında karaçam, meşe gürgen, 900 m üzerinde ise sarıçam, göknar ve ardıç türleri mevcuttur. Köyün kuzeyinde ve batısında bahçeler, söğüt ve kavak ağaçları, yamaçlarda bozkır bitkileri geniş yer tutmaktadır.

Orman altı ürünleri olarak çilek, böğürtlen, yosun ve mantar görülmektedir. Ayrıca kantaron, sahlep, defne, mersin, ahududu, düğün çiçeği, yaban oğul otu, mührü Süleyman, sumak, kuşburnu, ıhlamur gibi tıbbi ve aromatik bitkiler dışında, orman gülü, kızılcık, yabani kiraz, incir, çoban püskülü, böğürtlen, koca yemiş, yabani fındık, adaçayı, alıç, ahlat gibi ağaç ve ağaççıklar da görülmektedir.

Ağaç örtüsünün bulunmadığı, tarım yapılamayan ve mer’a olarak kullanılan alanlarda çeşitli türlerden buğdaygil ve baklagil yem bitkileri yer almaktadır. Bunun dışında örtünün bulunduğu yerlerde çalı formunda bazı dikenli bitkiler de görülmektedir.

Şekil 3. Sekiler Köyü ve yakın çevresinin arazi kullanımı

1.10. Topografya

Sekiler Köyünün topografyası içerisinde dağlar, yaylalar, akarsular ve yeraltı su kaynakları önemli bir yer tutar. Bölge yeryüzü şekilleri bakımından büyük bölümü dalgalı düzlüklerle kaplı olup, yer yer yükseltiler meydana getirmektedir.

1.11. Dağlar

Güneyde Köroğlu dağları (2000-2400 m) uzantısı ve doğu kanadını oluşturan Geçmiş dağları yer almakta dır. Geçmiş Dağları’nın zirvesi 2044  m yüksekliğindeki Sarıklı Tepesidir ve Tosya İlçesinin güney sınırı bu tepe üzerinden geçer.

1.12. Akarsular

Sekiler Köyü sınırları içerisinde irili ufaklı birçok dere ve çay yer almakta olup, doğusunda Değirmen Çayı, batısında Kuru ve Sarı Çay mevcuttur.

1.13. Göller

Doğal olarak oluşmuş Yeşil Göl ve Gök Göl ile baraj gölü olan Avarayayla Göleti bölgenin önemli gölleri ve göletleridir.

Avara yayla göledi ile Sekiler köyü ve çevre köyleri arasında kapalı sulama sistemi kurulmuş olup halen tarımsal sulamada kullanılmaktadır.

Şekil 4. Sekiler Köyü ve yakın çevresinin orohidroğrafya haritası

2.  KÖYÜMÜZÜN REFAHI VE GELECEĞİ İÇİN ÖNERİLER

1-         Köyümüz arazi yapısı olarak dağınık ve parça sayısının fazla olması gibi nedenlerle sulama imkânları ve tarım potansiyeli olmasına rağmen ekonomik olarak tarımdan fayda sağlanılamamaktadır. Tarlaların küçük olması sebebi ile iş gücü ve maliyet artmakta elde edilen mahsul köyümüz çiftçilerinin emeğini karşılamamaktadır. Her tarlanın başına toprak işleme, tohum ekme, sulama, gübreleme, hasat, harman gibi işler için ayrı ayrı gidilmekte, buda zaman, işgücü ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle acil olarak Köy halkı bilinçlendirilerek Arazi toplulaştırması yapılmalıdır.

2-         Köyün doğusunda bulunan Değirmen Çayının köye yakınlığı, su kapasitesi ve konumu itibari ile baraj yapılmaya uygun olması köyümüz ve çevre köyleri için çok büyük avantaj olup, baraj yapıldığı takdirde köyümüzün sulama kapasitesi artacak, sulan mayan arazi kalmayacak, ekonomik ve endüstriyel değeri olan ürünler yetiştirilebilecektir. Ayrıca köyün yerleşim yerine 2-3 km gibi bir mesafede göl manzaralı işletmeciliğe uygun yapıda yeni bir piknik ve mesire yeri meydana gelecek ve ekonomik ve kültürel katkı sağlayacaktır. Bu amaçla muhtarımız ve çevre köy muhtarları bir araya gelerek gerekli girişimlerde bulunmalı ve Değirmen Çayı Barajı bir an önce faaliyete geçirilmelidir. 

3-         Bilindiği üzere köyümüzün değirmeni faaliyette değildir. 10 Yıllığına Tosya İlçemizde bulunan bir un fabrikasına kiraya verilmiştir. Bu gibi küçük işletmeler önemsiz gibi görünse de, köyümüzün çevre köylere yakınlığı, ulaşımı, kooperatifinin olması göz önünde bulundurulduğunda ekonomik bir öneme sahiptir. Gerek derneklerimizden, gerekse devlet kurum ve kuruluşlarından (Proje ile) destek alınarak değirmenin onarımı yapılacaksa onarılmalı ve mevcut makinelere yeni teknolojiler eklenerek değirmen tekrar faaliyete başlamalıdır.

4-         Köyümüzde açılan maden ocaklarında çıkartılan kömür yaklaşık 6000 kalori olan kömür; öncelikle Tosya ve Ilgaz tuğla fabrikalarına, Çankırı safir tuz fabrikasına, Kastamonu SFC (Enterge Orman Ürünleri AŞ.) ye satış yapıyor. Açılan ve üretimine devam edilen ocaklarda Bartın, Kütahya ve Ordudan getirilen yaklaşık 90 kişi çalışmaktadır. Günlük üretilen kömür Suluca Köyü Tosya Madencilik tesislerinde elenip torbalandıktan sonra satışa sunuluyor. Köyümüzde kara elmas üretiliyor olmasına rağmen bu işletmelerden minimum düzeyde faydalanılıyor. Hatta caminin yakıtı bile para ile alınıyor olması değerlerimize, madenlerimize sahip çıkmadığımızın göstergesidir. Bir an önce uyanmalı ve gerek iş gücü gerekse maddi olarak köyümüzün kalkınması adına maksimum düzeyde faydalanmak için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz.

5-         Birlikten kuvvet doğar. Kooperatifçilik ise birlikte iş yapma, birlikte çalışma, kısaca iş birliğidir. Kooperatif, ortakları için bir menfaat unsuru, yöneticiler için bir ekonomik faaliyet, çalışanlar için bir iş, devlet için de bir kalkınma aracıdır. Kooperatif, insanların karşılanmasında zorluk çektiği ihtiyaçlarını temin etmek için maddi, manevi güçlerini birleştiren mükemmel bir dayanışma aracıdır. Kısaca kooperatifleşmenin temelinde; yardım, dayanışma duygusu ve iş başarma amacı vardır. Bu amaçla köy halkı çeşitli isimler altında el ve gönül birliğiyle zorlukları yenmek için bir araya gelmişler ve S.S.Büyüksekiler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” ve “S.S.Büyüksekliler-Küçüksekiler-Kargın Köyleri Sulama Kooperatifi” lerini kurmuşlardır. Kooperatifler vasıtasıyla Devletimizin verdiği desteklemelerden faydalanılmalı, köyümüzün ve insanlarımızın refahı için projeler yapılmalıdır. 

6-      

e -posta : koprulu37@hotmail.com

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s